Nu ook Caribisch deel van het Koninkrijk op het Kennisportaal Klimaatadaptatie

Nieuws vanuit CAS

Door Jan-Willem Anker

29 / 05 / 2024

https://klimaatadaptatienederland.nl/cariben/

 

Dit voorjaar hebben we aan het Kennisportaal Klimaatadaptatie een onderdeel toegevoegd dat helemaal gaat over het Caribisch Deel van het Koninkrijk der Nederlanden: de eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Je vindt er informatie over klimaatverandering en wat de Caribische eilanden kunnen doen om zich aan te passen aan de gevolgen.

Jan-Willem Anker weet alles over dit project

Waarom een eigen onderdeel voor de Cariben?

Klimaatverandering heeft op de Caribische eilanden een grote impact. Ook zijn de gevolgen van klimaatverandering er anders dan in Europees Nederland. Dat betekent dat deze eilanden behoefte hebben aan een eigen centrale plek met klimaatinformatie. Dit is ook logisch, omdat de Caribische eilanden staatkundig gezien een bijzondere plek innemen in het Koninkrijk der Nederlanden. Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn autonome landen binnen het koninkrijk, net als Nederland. Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) hebben een aparte status als bijzondere gemeenten van Nederland.

Kennis om eilanden weerbaarder te maken

Voor het onderdeel over de Cariben hebben we zoveel mogelijk informatie over klimaatverandering en klimaatadaptatie op de eilanden bij elkaar gebracht. Welke gevolgen heeft klimaatverandering in de Cariben? Wat gebeurt al aan klimaatadaptatie? Welke lokale en regionale netwerken zijn er bijvoorbeeld die zich hiermee bezighouden? En welk relevant onderzoek is er uitgevoerd? Het doel is om dit onderdeel net als de rest van het kennisportaal de komende jaren uit te breiden en te verbeteren. Beleidsmedewerkers, ondernemers en bewoners kunnen deze kennis gebruiken om hun eiland weerbaarder te maken tegen klimaatverandering.

Eilanders aan het woord

Een bijzondere rubriek die we aan dit onderdeel hebben toegevoegd is ‘Eilanders aan het woord’. Dit is een reeks interviews waarin bewoners van verschillende eilanden en met verschillende expertises vertellen over hoe zij tegen klimaatverandering en klimaatadaptatie aankijken. De visies en ervaringen van de eilanders vinden we heel belangrijk om te delen. Alleen samen met hen kunnen we tot goede adaptatiemaatregelen komen. In het eerste interview maak je kennis met Kimani Kitson-Walters en Anna Maitz van Sint Eustatius. Kimani is beleidsadviseur Landbouw, Natuur en Milieu op Sint Eustatius. Anna is programmamanager van het NEPP (het Natuur- en Milieubeleidsplan).

Delen via: