Klimaatrisico- analyse voor landbouwgoederen

Nieuws vanuit CAS

Door Felix van Veldhoven

10 / 02 / 2022

Klimaatverandering heeft mondiaal invloed op de landbouwproductie. Een recent onderzoek in Nature laat zien dat de opbrengsten in de grootste landbouwgebieden waarschijnlijk al voor 2040 minder zullen worden als gevolg van klimaatverandering. Dat is eerder dan verwacht. Samen met Wageningen University Research (WUR) hebben wij een aanpak ontwikkeld om een inschatting te maken van de fysieke klimaatrisico’s voor landbouwgoederen. Het doel is om de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige gewasproductie te analyseren.

Felix van Veldhoven weet alles over dit project

Wat is het doel van onze samenwerking?

Dankzij de kennis van WUR en hun geavanceerde WOFOST-model kunnen we een inschatting maken van de fysieke klimaatrisico’s voor landbouwgoederen. Met het WOFOST-model kun je aan de hand van informatie over de bodem, het weer en de gewaskalender de groei van een gewas berekenen. CAS vertaalt deze informatie naar concrete visualisaties en handvatten voor beleidsmakers. Ons gezamenlijke doel is om tot in detail te kunnen bepalen wat de klimaateffecten zijn voor een bepaald landbouwgebied. Ook willen we een aanpak ontwikkelen die je over de hele wereld kunt gebruiken.


Deze afbeelding toont de veranderingen van maïsopbrengsten door waterbeperkingen in 2065-2096 in het RCP 8.5 klimaatscenario. Links zie je deze veranderingen bij gewoon beheer en rechts bij aangepast beheer. Bron: Siatwiinda et al., 2021.

Wat is onze rol in deze aanpak?

WUR heeft het WOFOST-model ontwikkeld om de toekomstige invloed van klimaatverandering op de groei van gewassen te kunnen begrijpen. Ook beschikt WUR over de nodige kennis op het gebied van klimaatverandering en de gevolgen ervan voor de water-energie-voedselketen. Wij ondersteunen WUR door de informatie over de invloed van klimaatverandering op de groei van gewassen toegankelijk en begrijpelijk te maken voor overheden en bedrijven. En we zorgen ervoor dat ze de informatie meteen kunnen toepassen. Naast een klimaatrisicoanalyse voor landbouwgoederen denken we erover om ook het volgende aan te bieden:

  • Projecties van specifieke weergebeurtenissen, zoals langdurige regen voor de oogsttijd, projecties van de gevolgen voor de kwaliteit van gewassen en projecties van de invloed van kunstmest op de ontwikkeling van gewasopbrengsten.
  • Onderzoek naar adaptatiemaatregelen voor bepaalde gewassen.

Wat is het doel van onze samenwerking?

Dankzij de kennis van WUR en hun geavanceerde WOFOST-model kunnen we een inschatting maken van de fysieke klimaatrisico’s voor landbouwgoederen. Met het WOFOST-model kun je aan de hand van informatie over de bodem, het weer en de gewaskalender de groei van een gewas berekenen. CAS vertaalt deze informatie naar concrete visualisaties en handvatten voor beleidsmakers. Ons gezamenlijke doel is om tot in detail te kunnen bepalen wat de klimaateffecten zijn voor een bepaald landbouwgebied. Ook willen we een aanpak ontwikkelen die je over de hele wereld kunt gebruiken.


Deze afbeelding toont de veranderingen van maïsopbrengsten door waterbeperkingen in 2065-2096 in het RCP 8.5 klimaatscenario. Links zie je deze veranderingen bij gewoon beheer en rechts bij aangepast beheer. Bron: Siatwiinda et al., 2021.

Wat is onze rol in deze aanpak?

WUR heeft het WOFOST-model ontwikkeld om de toekomstige invloed van klimaatverandering op de groei van gewassen te kunnen begrijpen. Ook beschikt WUR over de nodige kennis op het gebied van klimaatverandering en de gevolgen ervan voor de water-energie-voedselketen. Wij ondersteunen WUR door de informatie over de invloed van klimaatverandering op de groei van gewassen toegankelijk en begrijpelijk te maken voor overheden en bedrijven. En we zorgen ervoor dat ze de informatie meteen kunnen toepassen. Naast een klimaatrisicoanalyse voor landbouwgoederen denken we erover om ook het volgende aan te bieden:

  • Projecties van specifieke weergebeurtenissen, zoals langdurige regen voor de oogsttijd, projecties van de gevolgen voor de kwaliteit van gewassen en projecties van de invloed van kunstmest op de ontwikkeling van gewasopbrengsten.
  • Onderzoek naar adaptatiemaatregelen voor bepaalde gewassen.

Delen via: