Klimaateffectatlas voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Nieuws vanuit CAS

Door Timo Kelder

07 / 12 / 2023

https://bes.climateimpactatlas.com/nl/

 

Om Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) te helpen zich voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering, hebben we in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een klimaateffectatlas ontwikkeld: de Klimaateffectatlas BES. De atlas kan door iedereen gebruikt worden die zich op Bonaire, Sint Eustatius of Saba met klimaatverandering bezighoudt.

Timo Kelder weet alles over dit project

Centrale plek voor klimaatkennis

Er gebeurt veel op de BES-eilanden om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, maar de informatie hierover was lange tijd versnipperd. De Klimaateffectatlas BES biedt hier een oplossing voor door de beschikbare kennis op een centrale plek bijeen te brengen. De atlas is openbaar beschikbaar en voor iedereen gratis te gebruiken.

Gevolgen klimaatverandering begrijpen

De atlas is het resultaat van een brede samenwerking om overheden, bewoners en gemeenschappen te helpen de gevolgen van klimaatverandering in hun eigen regio te begrijpen. De atlas biedt bijvoorbeeld ondersteuning aan het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) om klimaatplannen te ontwikkelen. Verder is de atlas ook geschikt voor onderwijsinstellingen, studenten en bedrijven.

Klimaatinformatie voor de BES-eilanden

De Klimaateffectatlas BES bestaat uit een viewer waarmee je verschillende klimaateffecten voor Bonaire kunt bekijken en klimaatstatistieken over alle eilanden. De atlas gaat in op de situatie nu en de bandbreedte waarin klimaatverandering zich in de toekomst zal ontwikkelen. Deze informatie is gebaseerd op de KNMI’23-scenario’s.

Klimaatverhalen en doorontwikkeling

In de atlas vind je ook klimaatverhalen over verschillende klimaatrisico’s en thema’s, zoals overstromingsrisico’s, de gezondheid van het koraal op Bonaire, en het verkoelende effect van groen en landgebruik. De komende jaren willen we de atlas verder ontwikkelen. Zo is er de ambitie om kaarten te ontwikkelen voor Sint Eustatius en Saba, en om verhalen vanuit de eilandbewoners op te nemen.

Wie dragen bij aan de ontwikkeling van de atlas?

De Klimaateffectatlas BES wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, met CAS als coördinator. De data voor de atlas komen van de Dutch Caribbean Biodiversity Database (DCBD), het Instituut voor Milieuvraagstukken (VU-IVM), het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en Wageningen University & Research (WUR). Het programma NWO-Eilande(rs)n aan het Roer helpt om het perspectief en de kennis van eilandbewoners in de atlas te integreren.

Andere betrokken organisaties

De Klimaateffectatlas BES wordt ondersteund door de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), het TERRAMAR museum, STINAPA, EcoVision, Wageningen Environmental Research (WENR), het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), de Technische Universiteit Delft (TU Delft), Rijkswaterstaat (RWS), het Informatiehuis Marien, Deltares, en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Delen via: