Hoe definieer je een succesvolle klimaatdienst voor adaptatie?

Publicaties

Door Eva Boon

15 / 01 / 2024

Ga naar publicatie

 

Bij CAS leveren we verschillende diensten voor klimaatadaptatie. Zo maken we atlassen over klimaateffecten, geven we trainingen over klimaatinformatie en ontwikkelen we tools die partijen helpen om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld klimaatrisico’s. Eva Boon doet onderzoek naar de vraag wat een klimaatdienst succesvol maakt. Uit een eerdere literatuurstudie blijkt dat wetenschappers hier veel verschillende ideeën over hebben. Daarom heeft Eva experts van over heel de wereld bij elkaar gebracht om samen tot een definitie van een succesvolle klimaatdienst te komen. Uit de studie blijkt dat het oordeel van gebruikers van klimaatdiensten hierin een belangrijke rol speelt. Ze schreef er een artikel over in Environmental Science & Policy met collega’s van Wageningen University & Research.

Eva Boon weet alles over dit project

Delphi-methode: experts zoeken samen naar een definitie

Er worden steeds meer klimaatdiensten voor adaptatie ontwikkeld, maar het is onduidelijk wanneer ze succesvol zijn en hoe je dit kunt evalueren. Daarom vroegen de onderzoekers aan experts welke kenmerken een klimaatdienst succesvol maken. Die experts bestonden uit wetenschappers en mensen die in de praktijk aan klimaatdiensten werken. Hiervoor werd de ‘delphi-methode’ gebruikt. Met deze methode onderzoek je of je overeenstemming kunt bereiken over een bepaald probleem of over een vraag. In dit onderzoek konden de experts tijdens drie enquêterondes kenmerken beoordelen en toevoegen. Ze konden elkaars beoordeling en argumenten ook lezen en als dat tot nieuwe inzichten leidde, konden ze hun mening daarna nog aanpassen.

Twaalf kenmerken bepalen het succes

Uit de drie enquêterondes bleek dat het succes van een klimaatdienst bepaald wordt door twaalf kenmerken. De tabel hieronder beschrijft deze kenmerken. De meeste gaan over de klimaatdienst zelf en over de resultaten als gevolg van het produceren of gebruiken van de dienst. Maar één kenmerk gaat over hoe een klimaatdienst geproduceerd wordt. Voor veel van de kenmerken geldt dat het oordeel van gebruikers belangrijk is. Zij bepalen of ze de dienst bijvoorbeeld relevant, toegankelijk en geloofwaardig vinden. De onderzoekers stelden ook nog twee mogelijke definities van een succesvolle klimaatdienst op met deze kenmerken. De experts hadden geen duidelijke voorkeur voor een van de twee.

Tabel met 12 kenmerken voor een succesvolle klimaatdienst

De twaalf kenmerken toepassen in projecten

CAS kan de resultaten van dit onderzoek op verschillende manieren gebruiken. Bij het ontwikkelen van een klimaatdienst kunnen we de twaalf kenmerken bijvoorbeeld in ons achterhoofd houden en monitoren of we op de goede weg zijn. Daarnaast kunnen we klimaatdiensten die zijn afgerond nu goed evalueren en met elkaar vergelijken. In haar vervolgstudie onderzoekt Eva hoe je de twaalf kenmerken op een praktische manier kunt toepassen in projecten.

Delphi-methode: experts zoeken samen naar een definitie

Er worden steeds meer klimaatdiensten voor adaptatie ontwikkeld, maar het is onduidelijk wanneer ze succesvol zijn en hoe je dit kunt evalueren. Daarom vroegen de onderzoekers aan experts welke kenmerken een klimaatdienst succesvol maken. Die experts bestonden uit wetenschappers en mensen die in de praktijk aan klimaatdiensten werken. Hiervoor werd de ‘delphi-methode’ gebruikt. Met deze methode onderzoek je of je overeenstemming kunt bereiken over een bepaald probleem of over een vraag. In dit onderzoek konden de experts tijdens drie enquêterondes kenmerken beoordelen en toevoegen. Ze konden elkaars beoordeling en argumenten ook lezen en als dat tot nieuwe inzichten leidde, konden ze hun mening daarna nog aanpassen.

Twaalf kenmerken bepalen het succes

Uit de drie enquêterondes bleek dat het succes van een klimaatdienst bepaald wordt door twaalf kenmerken. De tabel hieronder beschrijft deze kenmerken. De meeste gaan over de klimaatdienst zelf en over de resultaten als gevolg van het produceren of gebruiken van de dienst. Maar één kenmerk gaat over hoe een klimaatdienst geproduceerd wordt. Voor veel van de kenmerken geldt dat het oordeel van gebruikers belangrijk is. Zij bepalen of ze de dienst bijvoorbeeld relevant, toegankelijk en geloofwaardig vinden. De onderzoekers stelden ook nog twee mogelijke definities van een succesvolle klimaatdienst op met deze kenmerken. De experts hadden geen duidelijke voorkeur voor een van de twee.

Tabel met 12 kenmerken voor een succesvolle klimaatdienst

De twaalf kenmerken toepassen in projecten

CAS kan de resultaten van dit onderzoek op verschillende manieren gebruiken. Bij het ontwikkelen van een klimaatdienst kunnen we de twaalf kenmerken bijvoorbeeld in ons achterhoofd houden en monitoren of we op de goede weg zijn. Daarnaast kunnen we klimaatdiensten die zijn afgerond nu goed evalueren en met elkaar vergelijken. In haar vervolgstudie onderzoekt Eva hoe je de twaalf kenmerken op een praktische manier kunt toepassen in projecten.

Delen via: