Wat maakt een klimaatdienst succesvol?

Publicaties

Door Eva Boon

22 / 08 / 2022

Download de publicatie

Bij CAS leveren we verschillende diensten gericht op klimaatadaptatie. Zo maken we atlassen over klimaateffecten, geven we trainingen over klimaatinformatie en ontwikkelen we tools die partijen helpen om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld klimaatrisico’s. Eva Boon deed onderzoek naar de vraag wat een klimaatdienst succesvol maakt. Ze schreef er een artikel over samen met collega’s van CAS en de Wageningen Universiteit. Voor het onderzoek analyseerden ze 149 wetenschappelijk artikelen over dit onderwerp. Dit onderzoek is onderdeel van Eva’s promotieproject.

Eva Boon weet alles over dit project

Veel ideeën over een succesvolle klimaatdienst

Het onderzoek laat zien dat er veel verschillende ideeën zijn over wat een klimaatdienst succesvol maakt. Toch geven maar weinig wetenschappers een duidelijke definitie van een succesvolle klimaatdienst. Sommige wetenschappers leggen de nadruk op het proces rond klimaatdiensten. Bijvoorbeeld: de klimaatdienst moet in co-productie worden gemaakt, of: alle betrokken partijen moeten er iets van leren. Andere wetenschappers kijken vooral naar de kwaliteit van de achterliggende data en of er ook nieuwe wetenschappelijke publicaties over de klimaatdienst worden gepubliceerd. Weer andere wetenschappers vinden het vooral belangrijk dat een klimaatdienst wordt gebruikt.

Weinig evaluaties

Verder blijkt uit het onderzoek dat wetenschappers het succes van klimaatdiensten nog maar weinig evalueren. Daardoor weten we ook niet goed welke factoren en processen aan succes bijdragen. Hoewel daar veel ideeën over zijn, is het nog lastig succes te bewijzen.

Context speelt een belangrijke rol

Veel wetenschappers geven in hun artikelen aan dat de context vaak een belangrijke rol speelt voor het succes van een klimaatdienst. Zo zal iemand die klimaatrisico’s heel serieus neemt een klimaatdienst meer gebruiken dan iemand die denkt dat het allemaal wel meevalt met klimaatverandering. En een gebruiker met goede technische capaciteiten kan bijvoorbeeld beter omgaan met een klimaateffectatlas dan een gebruiker die minder technisch onderlegd is. Ook speelt mee welke data en kennis er beschikbaar zijn voor een bepaald gebied.

Hoe komen we een stap verder?

Om te snappen wat een klimaatdienst succesvol maakt, is het belangrijk dat we een duidelijke definitie hebben van een succesvolle klimaatdienst. In een nieuwe studie onderzoekt Eva daarom of ze samen met klimaatdienstexperts van over de hele wereld tot één heldere definitie kan komen. In het vervolg zou ze ook willen onderzoeken welke factoren en processen bijdragen aan succes, en in welke context.

Veel ideeën over een succesvolle klimaatdienst

Het onderzoek laat zien dat er veel verschillende ideeën zijn over wat een klimaatdienst succesvol maakt. Toch geven maar weinig wetenschappers een duidelijke definitie van een succesvolle klimaatdienst. Sommige wetenschappers leggen de nadruk op het proces rond klimaatdiensten. Bijvoorbeeld: de klimaatdienst moet in co-productie worden gemaakt, of: alle betrokken partijen moeten er iets van leren. Andere wetenschappers kijken vooral naar de kwaliteit van de achterliggende data en of er ook nieuwe wetenschappelijke publicaties over de klimaatdienst worden gepubliceerd. Weer andere wetenschappers vinden het vooral belangrijk dat een klimaatdienst wordt gebruikt.

Weinig evaluaties

Verder blijkt uit het onderzoek dat wetenschappers het succes van klimaatdiensten nog maar weinig evalueren. Daardoor weten we ook niet goed welke factoren en processen aan succes bijdragen. Hoewel daar veel ideeën over zijn, is het nog lastig succes te bewijzen.

Context speelt een belangrijke rol

Veel wetenschappers geven in hun artikelen aan dat de context vaak een belangrijke rol speelt voor het succes van een klimaatdienst. Zo zal iemand die klimaatrisico’s heel serieus neemt een klimaatdienst meer gebruiken dan iemand die denkt dat het allemaal wel meevalt met klimaatverandering. En een gebruiker met goede technische capaciteiten kan bijvoorbeeld beter omgaan met een klimaateffectatlas dan een gebruiker die minder technisch onderlegd is. Ook speelt mee welke data en kennis er beschikbaar zijn voor een bepaald gebied.

Hoe komen we een stap verder?

Om te snappen wat een klimaatdienst succesvol maakt, is het belangrijk dat we een duidelijke definitie hebben van een succesvolle klimaatdienst. In een nieuwe studie onderzoekt Eva daarom of ze samen met klimaatdienstexperts van over de hele wereld tot één heldere definitie kan komen. In het vervolg zou ze ook willen onderzoeken welke factoren en processen bijdragen aan succes, en in welke context.

Delen via: