Artikel over verbeteren van stresstesten voor vastgoed

Publicaties

Door Felix van Veldhoven

09 / 01 / 2023

Ga naar publicatie

Klimaatverandering is een systeemrisico voor de financiële sector. De gevolgen van klimaatverandering kunnen het financiële systeem uit evenwicht brengen, wat ernstige negatieve gevolgen kan hebben voor de economie. Voor partijen uit de financiële sector is het daarom belangrijk de risico’s van klimaatverandering te onderzoeken. Zo’n onderzoek noemen we een klimaatstresstest of, in het Engels, physical climate risk assessment.

In het artikel Making physical climate risk assessments relevant to the financial sector doen we een aantal aanbevelingen om klimaatstresstesten voor de financiële sector te verbeteren. Deze aanbevelingen doen we op basis van interviews met besluitvormers, verschillende Nederlandse casestudies en literatuuronderzoek. We beperken ons hierbij tot de vastgoedsector.

Felix van Veldhoven weet alles over dit project

Stresstesten leveren belangrijke informatie over vastgoed

Uit de interviews bleek dat stresstesten belangrijke informatie voor vastgoedpartijen opleveren. Zo ondersteunt een goede stresstest investeerders om te bepalen welke vastgoedobjecten mogelijk risico lopen door klimaatverandering en hoeveel geld er nodig is om de mogelijke gevolgen te verminderen. Ook helpt de informatie over klimaatrisico’s bij aankoopbeslissingen. Bovendien vormt een stresstest een belangrijke basis voor adaptatiestrategieën.

Vijf aandachtspunten voor een goede stresstest

In het artikel noemen we vijf aandachtspunten die belangrijk zijn voor een goede stresstest.

  • Betrokkenheid van de eindgebruiker en co-productie. Het is belangrijk om het eerst met de gebruiker van de informatie eens te worden over wat ‘risico’ precies inhoudt.
  • Inventarisatie van behoeften. Om bruikbare informatie over klimaatrisico’s te kunnen delen, moeten eerst de behoeften van de gebruikers van die informatie duidelijk zijn.
  • Beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens. Het is meestal niet mogelijk om alle gegevens over de risico’s van een specifiek gebouw te verzamelen. Daarom moet een stresstest vaak gebruikmaken van onvolmaakte gegevens, waarbij ook sprake is van onzekerheid.
  • Interne integratie. In het artikel pleiten we ervoor dat er bij de uitvoering van een stresstest over de hele breedte van de organisatie verschillende belanghebbenden betrokken zijn en dat de uitvoering zo transparant mogelijk gebeurt. Ook het bekendmaken van de informatie uit de stresstest zou zo transparant mogelijk moeten gebeuren.
  • Communicatie. Tot slot bereikt een stresstest pas zijn doel als je de informatie op het juiste moment en in een begrijpelijke vorm presenteert.

Deze aandachtspunten zijn ook meegenomen bij het ontwikkelen van de aanpak om het omgevingsrisico voor gebouwen in te schatten. Deze aanpak hebben we in 2022 samen met de Dutch Green Building Council (DGBC) gepubliceerd.

Lees meer over deze aanpak die we samen met de DGBC hebben ontwikkeld

Stresstesten leveren belangrijke informatie over vastgoed

Uit de interviews bleek dat stresstesten belangrijke informatie voor vastgoedpartijen opleveren. Zo ondersteunt een goede stresstest investeerders om te bepalen welke vastgoedobjecten mogelijk risico lopen door klimaatverandering en hoeveel geld er nodig is om de mogelijke gevolgen te verminderen. Ook helpt de informatie over klimaatrisico’s bij aankoopbeslissingen. Bovendien vormt een stresstest een belangrijke basis voor adaptatiestrategieën.

Vijf aandachtspunten voor een goede stresstest

In het artikel noemen we vijf aandachtspunten die belangrijk zijn voor een goede stresstest.

  • Betrokkenheid van de eindgebruiker en co-productie. Het is belangrijk om het eerst met de gebruiker van de informatie eens te worden over wat ‘risico’ precies inhoudt.
  • Inventarisatie van behoeften. Om bruikbare informatie over klimaatrisico’s te kunnen delen, moeten eerst de behoeften van de gebruikers van die informatie duidelijk zijn.
  • Beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens. Het is meestal niet mogelijk om alle gegevens over de risico’s van een specifiek gebouw te verzamelen. Daarom moet een stresstest vaak gebruikmaken van onvolmaakte gegevens, waarbij ook sprake is van onzekerheid.
  • Interne integratie. In het artikel pleiten we ervoor dat er bij de uitvoering van een stresstest over de hele breedte van de organisatie verschillende belanghebbenden betrokken zijn en dat de uitvoering zo transparant mogelijk gebeurt. Ook het bekendmaken van de informatie uit de stresstest zou zo transparant mogelijk moeten gebeuren.
  • Communicatie. Tot slot bereikt een stresstest pas zijn doel als je de informatie op het juiste moment en in een begrijpelijke vorm presenteert.

Deze aandachtspunten zijn ook meegenomen bij het ontwikkelen van de aanpak om het omgevingsrisico voor gebouwen in te schatten. Deze aanpak hebben we in 2022 samen met de Dutch Green Building Council (DGBC) gepubliceerd.

Lees meer over deze aanpak die we samen met de DGBC hebben ontwikkeld

Delen via: