Klimaatrisico’s in beeld voor vijf wereldsteden in Zuidoost-Azië

Van stresstesten tot kaartverhalen, en van visies tot acties in Zuidoost-Azië

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
C40 Climate Leadership Group
Hanoi, Kuala Lumpur, Quezon City, Ho Chi Minh City en Jakarta
2019 – 2021

Klimaatrisico’s in beeld voor vijf wereldsteden in Zuidoost-Azië

Van stresstesten tot kaartverhalen, en van visies tot acties in Zuidoost-Azië

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
C40 Climate Leadership Group
Hanoi, Kuala Lumpur, Quezon City, Ho Chi Minh City en Jakarta
2019 – 2021

In opdracht van C40 Cities hebben we samen met Sweco en Deltares de Aziatische steden Hanoi, Kuala Lumpur, Quezon City, Ho Chi Minhstad en Jakarta geholpen met het uitvoeren van een stresstest. Dit Rapid Climate Risk Assessment is vergelijkbaar met de stresstest die Nederlandse gemeenten moeten uitvoeren om in 2050 klimaatbestendig te zijn.

Daarnaast hebben we met Sweco de VGTA-methode ontwikkeld: de Vision-Goals-Target-Actions-methode. Deze methode heeft de wereldsteden Ho Chi Minh City en Jakarta geholpen om een adaptatiestrategie te ontwikkelen met daarin een visie, ambities, meetbare doelen en maatregelen.

 

Felix van Veldhoven weet alles over dit project

Hoe zag het Rapid Climate Risk Assessment eruit?

Het Rapid Risk Assessment bestond uit twee onderdelen:

  • In elke stad begonnen we met een meerdaagse workshop. Daarin zochten we uit op welke manieren de stad kwetsbaar was voor de gevolgen van klimaatverandering. Dat deden we altijd samen met ambtenaren en professionals uit verschillende sectoren van de stad. We legden hen op een begrijpelijke manier uit wat de klimaateffecten in de stad waren en maakten ook de vertaalslag naar wat ze betekenden voor hun werk. Hierbij maakten we bijvoorbeeld ook gebruik van de NAS-bollenschema’s: versimpelde, visuele samenvattingen van de kennis over de effecten en gevolgen van klimaatverandering.
  • Deze workshops leidden tot een klimaatverhaal over elke stad. Het klimaatverhaal legde de klimaateffecten zo duidelijk mogelijk uit aan de gebruikers, zodat zij de resultaten van de stresstest konden gebruiken voor hun werk. De klimaatverhalen hebben we toen volledig overdragen aan de vijf steden. Zo kunnen zij de informatie hierin steeds actualiseren. Een voorbeeld hiervan vind je op de website van C40.

Voor het Rapid Climate Risk Assessment gebruikten we zoveel mogelijk lokale gegevens. Deze vulden we aan met klimaatdata die voor iedereen gratis beschikbaar zijn, bijvoorbeeld uit de Climate Data Store van Copernicus. 

Wat houdt de VGTA-methode in?

C40 Cities helpt 97 steden in de wereld om een Climate Action Plan op te stellen. Onderdeel daarvan is een adaptatiestrategie. Maar hoe zorg je dat deze strategie haalbaar is? En wat heb je nodig om de ambities in de strategie te realiseren binnen een beperkt tijdschema? Daarvoor moet je als stad eerst weten wat je visie is, welke doelen je wilt bereiken, hoe je die doelen wilt bereiken en welke maatregelen je daarvoor gaat uitvoeren. We hebben de VGTA-methode ontwikkeld om steden bij deze stappen op weg te helpen. Een samenvatting van de stappen hebben we gevisualiseerd in een boomstructuur.

Hoe hebben Ho Chi Minh City en Jakarta de VGTA-methode toegepast?

Nadat we voor Ho Chi Minh City en Jakarta een Rapid Climate Risk Assessment hadden uitgevoerd, zijn we tijdens een workshop aan de slag gegaan met de VGTA-methode. Meer dan dertig ambtenaren kwamen bij elkaar om te discussiëren over de visie, ambities, doelen en acties. In een gezamenlijke oefening stelden de deelnemers eerst een visie-statement op. Daarna gingen ze in ‘breakout rooms’ sparren over concretere ambities, zoals minder overstromingen en meer hittebestendigheid. Ook spraken ze over meetbare doelen, zoals hogere dijken en meer bomen. Tot slot hebben we de steden tijdens de workshop laten zien hoe belangrijk een combinatie is van reactieve, preventieve en transformatieve klimaatacties: een reactief alarmsysteem combineer je bijvoorbeeld met de preventieve aanleg van een dijk en met transformatieve acties zoals infiltratie en meer groen. Zo maak je de stad op een duurzame manier waterrobuust en klimaatbestendig.

Wat is C40 Cities?

C40 Cities is een netwerk van 97 grote steden in de wereld. C40 Cities helpt deze steden om een Climate Action Plan op te stellen en zo de doelstellingen van het Parijs-akkoord te halen. Dit plan stimuleert de steden om de uitstoot van CO2 terug te dringen en zo de opwarming van de aarde te beperken. Tegelijk stimuleert het ze om de inwoners te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Onderdeel van een Climate Action Plan is daarom ook de Vision Goals Target and Actions method: de VGTA-methode.

Hoe zag het Rapid Climate Risk Assessment eruit?

Het Rapid Risk Assessment bestond uit twee onderdelen:

  • In elke stad begonnen we met een meerdaagse workshop. Daarin zochten we uit op welke manieren de stad kwetsbaar was voor de gevolgen van klimaatverandering. Dat deden we altijd samen met ambtenaren en professionals uit verschillende sectoren van de stad. We legden hen op een begrijpelijke manier uit wat de klimaateffecten in de stad waren en maakten ook de vertaalslag naar wat ze betekenden voor hun werk. Hierbij maakten we bijvoorbeeld ook gebruik van de NAS-bollenschema’s: versimpelde, visuele samenvattingen van de kennis over de effecten en gevolgen van klimaatverandering.
  • Deze workshops leidden tot een klimaatverhaal over elke stad. Het klimaatverhaal legde de klimaateffecten zo duidelijk mogelijk uit aan de gebruikers, zodat zij de resultaten van de stresstest konden gebruiken voor hun werk. De klimaatverhalen hebben we toen volledig overdragen aan de vijf steden. Zo kunnen zij de informatie hierin steeds actualiseren. Een voorbeeld hiervan vind je op de website van C40.

Voor het Rapid Climate Risk Assessment gebruikten we zoveel mogelijk lokale gegevens. Deze vulden we aan met klimaatdata die voor iedereen gratis beschikbaar zijn, bijvoorbeeld uit de Climate Data Store van Copernicus. 

Wat houdt de VGTA-methode in?

C40 Cities helpt 97 steden in de wereld om een Climate Action Plan op te stellen. Onderdeel daarvan is een adaptatiestrategie. Maar hoe zorg je dat deze strategie haalbaar is? En wat heb je nodig om de ambities in de strategie te realiseren binnen een beperkt tijdschema? Daarvoor moet je als stad eerst weten wat je visie is, welke doelen je wilt bereiken, hoe je die doelen wilt bereiken en welke maatregelen je daarvoor gaat uitvoeren. We hebben de VGTA-methode ontwikkeld om steden bij deze stappen op weg te helpen. Een samenvatting van de stappen hebben we gevisualiseerd in een boomstructuur.

Hoe hebben Ho Chi Minh City en Jakarta de VGTA-methode toegepast?

Nadat we voor Ho Chi Minh City en Jakarta een Rapid Climate Risk Assessment hadden uitgevoerd, zijn we tijdens een workshop aan de slag gegaan met de VGTA-methode. Meer dan dertig ambtenaren kwamen bij elkaar om te discussiëren over de visie, ambities, doelen en acties. In een gezamenlijke oefening stelden de deelnemers eerst een visie-statement op. Daarna gingen ze in ‘breakout rooms’ sparren over concretere ambities, zoals minder overstromingen en meer hittebestendigheid. Ook spraken ze over meetbare doelen, zoals hogere dijken en meer bomen. Tot slot hebben we de steden tijdens de workshop laten zien hoe belangrijk een combinatie is van reactieve, preventieve en transformatieve klimaatacties: een reactief alarmsysteem combineer je bijvoorbeeld met de preventieve aanleg van een dijk en met transformatieve acties zoals infiltratie en meer groen. Zo maak je de stad op een duurzame manier waterrobuust en klimaatbestendig.

Wat is C40 Cities?

C40 Cities is een netwerk van 97 grote steden in de wereld. C40 Cities helpt deze steden om een Climate Action Plan op te stellen en zo de doelstellingen van het Parijs-akkoord te halen. Dit plan stimuleert de steden om de uitstoot van CO2 terug te dringen en zo de opwarming van de aarde te beperken. Tegelijk stimuleert het ze om de inwoners te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Onderdeel van een Climate Action Plan is daarom ook de Vision Goals Target and Actions method: de VGTA-methode.

Partners

Delen via: