Trainingen voor 97 steden om zich voor te bereiden op klimaatrisico’s

Rapid Climate Risk Assessment en Adaptation Action Identification Module

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
C40 Climate Leadership Group
Wereldwijd
2020 – heden

Trainingen voor 97 steden om zich voor te bereiden op klimaatrisico’s

Rapid Climate Risk Assessment en Adaptation Action Identification Module

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
C40 Climate Leadership Group
Wereldwijd
2020 – heden

C40 Cities helpt 97 steden in de wereld om een Climate Action Plan op te stellen. Onderdeel daarvan is om je stad te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarvoor moet je eerst te weten komen voor welke klimaatrisico’s jouw stad kwetsbaar is. Dat kan met een Climate Risk Assessment (CRA). Maar hoe voer je die uit? En wat doe je daarna? Hoe ga je over tot actie? Om steden daarbij te helpen, hebben wij samen met Sweco de Rapid CRA Module (CRA) en de Adaptation Action Identification Module (AIM) ontwikkeld. Deze trainingen helpen elk van deze 97 steden om in korte tijd en met een klein budget een klimaatstresstest uit te voeren en de risico’s die hieruit naar voren komen te vertalen naar maatregelen.

Felix van Veldhoven weet alles over dit project

Wat leer je in de CRA-module?

In de CRA-module leren adviseurs wat een Climate Risk Assessment inhoudt en hoe ze die kunnen uitvoeren. Eerst moet je bepalen welke gevolgen van klimaatverandering impact hebben op je stad. Is de stad bijvoorbeeld gevoelig voor hitte, overstroming, storm of hevige neerslag? En wat voor gevolgen kunnen die gevoeligheden hebben voor locaties en sectoren in de stad? Verder krijg je een overzicht van welke data je kunt gebruiken, en leer je hoe je de klimaatrisico’s voor de toekomst kunt inschatten. Ook leer je hoe je in bijeenkomsten met behulp van bollenschema’s kunt bepalen welke gevolgen het meest urgent zijn. Die ‘key climate risks’ gebruik je voor het uiteindelijke Risk Assessment: wat zijn de grootste klimaatrisico’s voor de stad? Tot slot laat de module zien hoe je de resultaten van het Risk Assessment met een storymap duidelijk kunt communiceren met alle betrokken partijen in de stad.

Wat leer je in de AIM?

In de AIM leren adviseurs hoe ze samen met alle betrokken partijen tot gedeelde ambities en daarbij passende adaptatiemaatregelen komen. De module is een logisch vervolg op de Rapid CRA-module, waarin je leert hoe je een Climate Risk Assessment uitvoert. In de AIM doorloop je drie stappen:

  1. Analyse: Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de Key Climate Risks uit het Climate Risk Assessment? Daarbij kijken de deelnemers zowel naar het natuurlijke als het sociaal-economische systeem van de stad.
  2. Ambitie: Wat zijn de gezamenlijke ambities voor de stad? Hoe zou je willen dat de stad omgaat met de gevolgen van klimaatverandering? De module onderscheidt drie ambitieniveaus.
  3. Actie: Wat kun je doen om de stad tegen klimaatrisico’s te beschermen? Elke deelnemer schrijft acties op, waarna alle deelnemers de opgeschreven acties een score geven. Daarna gaan ze samen dieper in op de acties met de hoogste score. Kun je de actie bijvoorbeeld combineren met andere belangrijke opgaven? Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering, wat voor type actie is het, op welke termijn moet hij worden uitgevoerd?

Wat is C40 Cities?

C40 Cities is een netwerk van 97 grote steden in de wereld. Dit netwerk helpt die steden om een Climate Action Plan op te stellen en zo de doelstellingen van het Parijs-akkoord te halen. Dit plan stimuleert de steden om de uitstoot van C02 terug te dringen en zo de opwarming van de aarde te beperken. Tegelijk stimuleert het ze om de inwoners te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Wat leer je in de CRA-module?

In de CRA-module leren adviseurs wat een Climate Risk Assessment inhoudt en hoe ze die kunnen uitvoeren. Eerst moet je bepalen welke gevolgen van klimaatverandering impact hebben op je stad. Is de stad bijvoorbeeld gevoelig voor hitte, overstroming, storm of hevige neerslag? En wat voor gevolgen kunnen die gevoeligheden hebben voor locaties en sectoren in de stad? Verder krijg je een overzicht van welke data je kunt gebruiken, en leer je hoe je de klimaatrisico’s voor de toekomst kunt inschatten. Ook leer je hoe je in bijeenkomsten met behulp van bollenschema’s kunt bepalen welke gevolgen het meest urgent zijn. Die ‘key climate risks’ gebruik je voor het uiteindelijke Risk Assessment: wat zijn de grootste klimaatrisico’s voor de stad? Tot slot laat de module zien hoe je de resultaten van het Risk Assessment met een storymap duidelijk kunt communiceren met alle betrokken partijen in de stad.

Wat leer je in de AIM?

In de AIM leren adviseurs hoe ze samen met alle betrokken partijen tot gedeelde ambities en daarbij passende adaptatiemaatregelen komen. De module is een logisch vervolg op de Rapid CRA-module, waarin je leert hoe je een Climate Risk Assessment uitvoert. In de AIM doorloop je drie stappen:

  1. Analyse: Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de Key Climate Risks uit het Climate Risk Assessment? Daarbij kijken de deelnemers zowel naar het natuurlijke als het sociaal-economische systeem van de stad.
  2. Ambitie: Wat zijn de gezamenlijke ambities voor de stad? Hoe zou je willen dat de stad omgaat met de gevolgen van klimaatverandering? De module onderscheidt drie ambitieniveaus.
  3. Actie: Wat kun je doen om de stad tegen klimaatrisico’s te beschermen? Elke deelnemer schrijft acties op, waarna alle deelnemers de opgeschreven acties een score geven. Daarna gaan ze samen dieper in op de acties met de hoogste score. Kun je de actie bijvoorbeeld combineren met andere belangrijke opgaven? Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering, wat voor type actie is het, op welke termijn moet hij worden uitgevoerd?

Wat is C40 Cities?

C40 Cities is een netwerk van 97 grote steden in de wereld. Dit netwerk helpt die steden om een Climate Action Plan op te stellen en zo de doelstellingen van het Parijs-akkoord te halen. Dit plan stimuleert de steden om de uitstoot van C02 terug te dringen en zo de opwarming van de aarde te beperken. Tegelijk stimuleert het ze om de inwoners te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Partner

Delen via: