Van visie naar acties in Zuidoost-Azië

We brengen klimaatrisico’s in beeld

Klant
Plaats
Tijd
Meer weten
C40 Climate Leadership Group
Ho Chi Minh City en Jakarta
2021

Voor C40 Cities hebben we samen met Sweco de VGTA-methode ontwikkeld: de Vision Goals Target Actions methode. Deze methode heeft de wereldsteden Ho Chi Minh City en Jakarta geholpen om een adaptatiestrategie te ontwikkelen met daarin een visie, ambities, meetbare doelen en acties.

Felix van Veldhoven weet alles over dit project

Waarom deze methode?

C40 Cities helpt 98 steden in de wereld om een Climate Action Plan op te stellen. Onderdeel daarvan is een adaptatiestrategie. Maar hoe zorg je dat deze strategie haalbaar is? En wat heb je nodig om de ambities in de strategie te realiseren binnen een beperkt tijdschema? Daarvoor moet je als stad eerst weten wat je visie is, welke doelen je wilt bereiken, hoe je die doelen wilt bereiken en welke acties je daarvoor gaat uitvoeren. We hebben de VGTA-methode ontwikkeld om steden bij deze stappen op weg te helpen. Een samenvatting van de stappen visualiseren we in een boomstructuur.

Wat hebben we gedaan?

Voor beide steden is er eerst een Climate Risk Assessment uitgevoerd. Deze risicoanalyse maakte duidelijk wat de vijf grootste klimaatrisico’s zijn voor beide steden. Daarna zijn we tijdens een workshop aan de slag gegaan met de VGTA-methode. Meer dan dertig ambtenaren kwamen bij elkaar om te discussiëren over de visie, ambities, doelen en acties. In een gezamenlijke oefening stelden de deelnemers eerst een visie-statement op. Daarna gingen ze in ‘breakout rooms’ sparren over concretere ambities, zoals minder overstromingen en meer hittebestendigheid. Ook spraken ze over meetbare doelen, zoals hogere dijken en meer bomen. Tot slot hebben we de steden tijdens de workshop laten zien hoe belangrijk een combinatie is van reactieve, preventieve en transformatieve klimaatacties: een reactief alarmsysteem combineer je bijvoorbeeld met de preventieve aanleg van een dijk en met transformatieve acties zoals infiltratie en meer groen. Zo maak je de stad op een duurzame manier waterrobuust en klimaatbestendig.

Wat is de vervolgstap?

Nadat steden een VGTA-boomstructuur hebben ontwikkeld, kunnen ze aan de slag met het schrijven van een Climate Action Plan. In dit plan staat welke stappen een stad de komende jaren moet nemen om haar visie te bereiken.

Wat is C40 Cities?

C40 Cities is een netwerk van 98 grote steden in de wereld. C40 Cities helpt deze steden om een Climate Action Plan op te stellen en zo de doelstellingen van het Parijs-akkoord te halen. Dit plan stimuleert de steden om de uitstoot van CO2 terug te dringen en zo de opwarming van de aarde te beperken. Tegelijk stimuleert het ze om de inwoners te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Onderdeel van een Climate Action Plan is daarom ook de Vision Goals Target en Actions methode.

Waarom deze methode?

C40 Cities helpt 98 steden in de wereld om een Climate Action Plan op te stellen. Onderdeel daarvan is een adaptatiestrategie. Maar hoe zorg je dat deze strategie haalbaar is? En wat heb je nodig om de ambities in de strategie te realiseren binnen een beperkt tijdschema? Daarvoor moet je als stad eerst weten wat je visie is, welke doelen je wilt bereiken, hoe je die doelen wilt bereiken en welke acties je daarvoor gaat uitvoeren. We hebben de VGTA-methode ontwikkeld om steden bij deze stappen op weg te helpen. Een samenvatting van de stappen visualiseren we in een boomstructuur.

Wat hebben we gedaan?

Voor beide steden is er eerst een Climate Risk Assessment uitgevoerd. Deze risicoanalyse maakte duidelijk wat de vijf grootste klimaatrisico’s zijn voor beide steden. Daarna zijn we tijdens een workshop aan de slag gegaan met de VGTA-methode. Meer dan dertig ambtenaren kwamen bij elkaar om te discussiëren over de visie, ambities, doelen en acties. In een gezamenlijke oefening stelden de deelnemers eerst een visie-statement op. Daarna gingen ze in ‘breakout rooms’ sparren over concretere ambities, zoals minder overstromingen en meer hittebestendigheid. Ook spraken ze over meetbare doelen, zoals hogere dijken en meer bomen. Tot slot hebben we de steden tijdens de workshop laten zien hoe belangrijk een combinatie is van reactieve, preventieve en transformatieve klimaatacties: een reactief alarmsysteem combineer je bijvoorbeeld met de preventieve aanleg van een dijk en met transformatieve acties zoals infiltratie en meer groen. Zo maak je de stad op een duurzame manier waterrobuust en klimaatbestendig.

Wat is de vervolgstap?

Nadat steden een VGTA-boomstructuur hebben ontwikkeld, kunnen ze aan de slag met het schrijven van een Climate Action Plan. In dit plan staat welke stappen een stad de komende jaren moet nemen om haar visie te bereiken.

Wat is C40 Cities?

C40 Cities is een netwerk van 98 grote steden in de wereld. C40 Cities helpt deze steden om een Climate Action Plan op te stellen en zo de doelstellingen van het Parijs-akkoord te halen. Dit plan stimuleert de steden om de uitstoot van CO2 terug te dringen en zo de opwarming van de aarde te beperken. Tegelijk stimuleert het ze om de inwoners te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Onderdeel van een Climate Action Plan is daarom ook de Vision Goals Target en Actions methode.

Partners

Delen via: