Signaaldashboard monitort hoe Nederlands klimaat verandert

We maken klimaatvisualisaties

Klant
Plaats
Tijd
Meer weten
Staf Deltacommissaris
Nederland
2021
https://www.deltaprogramma.nl/deltaprogramma/kennisontwikkeling-en-signalering/signaalgroep/signaaldashboard

De Signaalgroep Deltaprogramma houdt de veranderingen in het Nederlandse klimaat nauwlettend in de gaten. Om belangrijke ontwikkelingen te monitoren, maakt de signaalgroep sinds dit jaar gebruik van een dashboard, waaraan ook CAS heeft meegewerkt. Op basis van de informatie uit het dashboard kan worden besloten de focus en het tempo van het Deltaprogramma.

 

Arjen Koekoek weet alles over dit project

Wat vind je in het Signaaldashboard?

Het Signaaldashboard bevat vijf thema’s: natter, droger, heter, zeespiegelstijging en drukker. Per thema presenteert het dashboard datasets en geeft het een algemene conclusie. Voor elke dataset is een figuur beschikbaar. Sommige figuren bevatten naast historische informatie ook informatie over de toekomst op basis van de klimaatscenario’s van het KNMI. In het Signaaldashboard vind je ook meer informatie over de verschillende datasets.

De figuur laat duidelijk zien dat het aantal tropische dagen toeneemt. Hoe dat aantal in de toekomst toeneemt, verschilt sterk per klimaatscenario.

Wat is onze rol in het project?

CAS heeft de figuren in het dashboard vormgegeven. Dat hebben we gedaan op basis van datasets die de kennisinstellingen uit de Signaalgroep beschikbaar hebben gesteld. De figuren hebben we in samenwerking met de Signaalgroep ontwikkeld en vormgegeven.

Wat vind je in het Signaaldashboard?

Het Signaaldashboard bevat vijf thema’s: natter, droger, heter, zeespiegelstijging en drukker. Per thema presenteert het dashboard datasets en geeft het een algemene conclusie. Voor elke dataset is een figuur beschikbaar. Sommige figuren bevatten naast historische informatie ook informatie over de toekomst op basis van de klimaatscenario’s van het KNMI. In het Signaaldashboard vind je ook meer informatie over de verschillende datasets.

De figuur laat duidelijk zien dat het aantal tropische dagen toeneemt. Hoe dat aantal in de toekomst toeneemt, verschilt sterk per klimaatscenario.

Wat is onze rol in het project?

CAS heeft de figuren in het dashboard vormgegeven. Dat hebben we gedaan op basis van datasets die de kennisinstellingen uit de Signaalgroep beschikbaar hebben gesteld. De figuren hebben we in samenwerking met de Signaalgroep ontwikkeld en vormgegeven.

Delen via: