Signaaldashboard

Landelijke monitor houdt bij hoe het klimaat verandert

Klant
Plaats
Tijd
Meer weten

De Signaalgroep Deltaprogramma monitort, signaleert en adviseert de Deltacommissaris. Sinds 2021 maakt de Signaalgroep hiervoor gebruik van een Signaaldashboard, waaraan wij hebben meegewerkt. Door veranderingen in klimaat, zeespiegel, hydrologie en ruimtegebruik te monitoren, wordt inzichtelijk of het nodig is om deltabeslissingen en voorkeursstrategieën aan te passen. Op basis van de informatie uit dit dashboard kan dus worden besloten om de focus en het tempo van het Deltaprogramma te verschuiven.

 

Arjen Koekoek weet alles over dit project

Wat vind je in het Signaaldashboard?

Het Signaaldashboard bevat vijf thema’s: natter, droger, heter, zeespiegelstijging en drukker. Per thema presenteert het dashboard datasets en geeft het een algemene conclusie. Voor elke dataset is een figuur beschikbaar. Sommige figuren bevatten naast historische informatie ook informatie over de toekomst op basis van de klimaatscenario’s van het KNMI. In het Signaaldashboard vind je ook meer informatie over de verschillende datasets. Het Signaaldashboard wordt jaarlijks geüpdatet rond november.

Wat is onze rol in het project?

CAS heeft de figuren in het dashboard vormgegeven. Dat hebben we gedaan op basis van datasets die de kennisinstellingen uit de Signaalgroep beschikbaar hebben gesteld. De figuren hebben we in samenwerking met de Signaalgroep ontwikkeld en vormgegeven.

Wat vind je in het Signaaldashboard?

Het Signaaldashboard bevat vijf thema’s: natter, droger, heter, zeespiegelstijging en drukker. Per thema presenteert het dashboard datasets en geeft het een algemene conclusie. Voor elke dataset is een figuur beschikbaar. Sommige figuren bevatten naast historische informatie ook informatie over de toekomst op basis van de klimaatscenario’s van het KNMI. In het Signaaldashboard vind je ook meer informatie over de verschillende datasets. Het Signaaldashboard wordt jaarlijks geüpdatet rond november.

Wat is onze rol in het project?

CAS heeft de figuren in het dashboard vormgegeven. Dat hebben we gedaan op basis van datasets die de kennisinstellingen uit de Signaalgroep beschikbaar hebben gesteld. De figuren hebben we in samenwerking met de Signaalgroep ontwikkeld en vormgegeven.

Delen via: