Klimaat Impact Monitor

We helpen om de gevolgen van extreem weer te monitoren

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Nederland
2021-heden

Klimaat Impact Monitor

We helpen om de gevolgen van extreem weer te monitoren

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Nederland
2021-heden

Klimaatverandering leidt tot meer extreem weer. Het is belangrijk om onze steden, infrastructuur, landbouw en natuur tegen weersextremen te beschermen. Om daaraan bij te dragen zijn we een Klimaat Impact Monitor aan het ontwikkelen. De ontwikkeling van de monitor wordt getrokken door Wageningen Environmental Research, en we werken ook samen met Wageningen Economic Research, het Verbond van Verzekeraars, RIONED, STOWA en het KNMI. De provincies Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant ondersteunen het initiatief.

Arjen Koekoek weet alles over dit project

Alle data over de gevolgen van weersextremen bij elkaar

De Klimaat Impact Monitor moet data over de gevolgen van extreem weer op één website bij elkaar brengen. Voorbeelden van zulke data zijn: schade aan gebouwen, verminderde gewasopbrengsten, ziektemeldingen en oversterfte na of tijdens extreme weersgebeurtenissen. De Klimaat Impact Monitor koppelt dat soort data gericht en systematisch aan elkaar om kennis te krijgen over de relatie tussen extreem weer en de economische en maatschappelijke kosten hiervan.

Beter inzicht in gevolgen biedt verschillende mogelijkheden

Met de Klimaat Impact Monitor willen we beter inzicht krijgen in de gevolgen van extreem weer. Dit kan bijvoorbeeld duidelijk maken dat het ergens nodig is om adaptatiemaatregelen te nemen. Over een langere periode kan de monitor ook inzicht bieden in het effect van maatregelen.

Onze rol in het project

Binnen het project is CAS betrokken bij het ontwerp van de tool en bij het inventariseren en aansluiten van de data.

Alle data over de gevolgen van weersextremen bij elkaar

De Klimaat Impact Monitor moet data over de gevolgen van extreem weer op één website bij elkaar brengen. Voorbeelden van zulke data zijn: schade aan gebouwen, verminderde gewasopbrengsten, ziektemeldingen en oversterfte na of tijdens extreme weersgebeurtenissen. De Klimaat Impact Monitor koppelt dat soort data gericht en systematisch aan elkaar om kennis te krijgen over de relatie tussen extreem weer en de economische en maatschappelijke kosten hiervan.

Beter inzicht in gevolgen biedt verschillende mogelijkheden

Met de Klimaat Impact Monitor willen we beter inzicht krijgen in de gevolgen van extreem weer. Dit kan bijvoorbeeld duidelijk maken dat het ergens nodig is om adaptatiemaatregelen te nemen. Over een langere periode kan de monitor ook inzicht bieden in het effect van maatregelen.

Onze rol in het project

Binnen het project is CAS betrokken bij het ontwerp van de tool en bij het inventariseren en aansluiten van de data.

Delen via: