Hoe droog was 2018?

Een klimaatverhaal voor de provincie Brabant

Klant
Plaats
Tijd
Meer weten
Provincie Noord-brabant
Provincie Noord-Brabant
2019
https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatverhalen/droogte-2018

Tijdens Nederlandse zomers verdampt er over het algemeen meer water dan dat er neerslag valt. Hierdoor ontstaat er ieder jaar een neerslagtekort. Het jaar 2018 was historisch droog waardoor het neerslagtekort veel groter was dan normaal. Voor de provincie Noord-Brabant brachten we de droogte van 2018 in beeld.

Menno van Bijsterveldt weet alles over dit project

Hoe droog was het nu eigenlijk, hoe gevoelig is de provincie Noord-Brabant voor extreme droogte en wat zijn de effecten hiervan? Deze vragen komen terug in het interactieve klimaatverhaal dat we maakten. Het verhaal gaat ook in op de lessen die de waterschappen hebben geleerd van het droge jaar, en welke maatregelen zij treffen om het grondwaterpeil te herstellen.

Het klimaatverhaal over de droogte is integraal opgenomen op het Klimaatportaal Brabant, dat we in opdracht van de provincie beheren.

Lees het Brabantse klimaatverhaal over de droogte van 2018

Hoe droog was het nu eigenlijk, hoe gevoelig is de provincie Noord-Brabant voor extreme droogte en wat zijn de effecten hiervan? Deze vragen komen terug in het interactieve klimaatverhaal dat we maakten. Het verhaal gaat ook in op de lessen die de waterschappen hebben geleerd van het droge jaar, en welke maatregelen zij treffen om het grondwaterpeil te herstellen.

Het klimaatverhaal over de droogte is integraal opgenomen op het Klimaatportaal Brabant, dat we in opdracht van de provincie beheren.

Lees het Brabantse klimaatverhaal over de droogte van 2018

Delen via: