Handreiking om bodemgegevens te gebruiken bij klimaatadaptatie

We maken handreikingen over klimaatadaptatie

Klant
Plaats
Tijd
Meer weten
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Nederland
2021
https://climadapserv.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=68303bbfd5904b62a55c8ef3c688da27

De rol van de bodem is heel belangrijk bij klimaatadaptatie, maar wordt nog niet vanzelfsprekend meegenomen in beleid en stresstesten. Een handige bron voor bodemgegevens is de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Maar het is nog niet zo makkelijk om gegevens in de BRO te vinden en ze toe te passen. Om gemeenten daarbij te helpen hebben we in opdracht van het programma BRO een handreiking gemaakt. Deze handreiking ‘Hoe gebruik ik bodeminformatie bij klimaatadaptatie?’ geeft praktische aanwijzingen, tips en voorbeelden.

Eva Boon weet alles over dit project

Wat kun je met de handreiking?

De handreiking laat zien welke bodemgegevens uit de BRO geschikt zijn en hoe je de verschillende gegevens kunt gebruiken. Afhankelijk van je situatie en je doel, geeft de handreiking verschillende routes. Bodemgegevens kunnen bijvoorbeeld stresstesten verrijken of ze kunnen beter inzicht bieden in de oorzaak van klimaatrisico’s. Daarnaast kunnen ze ook aanknopingspunten bieden bij het kiezen van de juiste adaptatiestrategie. Tot slot laat de handreiking een aantal voorbeelden zien van hoe verschillende gemeenten bodemgegevens hebben gebruikt.

Voor wie is de handreiking?

Deze handreiking is voor iedereen die aan klimaatadaptatie werkt binnen een gemeente: van de afdelingen water en ruimtelijke inrichting tot wonen en gezondheid. Verder is de handleiding niet alleen handig voor niet-deskundigen, maar ook voor experts. Is er binnen je gemeente een bodemexpert aanwezig? Dan is het raadzaam om hem of haar te betrekken bij het verzamelen en interpreteren van de gegevens.

Wat kun je met de handreiking?

De handreiking laat zien welke bodemgegevens uit de BRO geschikt zijn en hoe je de verschillende gegevens kunt gebruiken. Afhankelijk van je situatie en je doel, geeft de handreiking verschillende routes. Bodemgegevens kunnen bijvoorbeeld stresstesten verrijken of ze kunnen beter inzicht bieden in de oorzaak van klimaatrisico’s. Daarnaast kunnen ze ook aanknopingspunten bieden bij het kiezen van de juiste adaptatiestrategie. Tot slot laat de handreiking een aantal voorbeelden zien van hoe verschillende gemeenten bodemgegevens hebben gebruikt.

Voor wie is de handreiking?

Deze handreiking is voor iedereen die aan klimaatadaptatie werkt binnen een gemeente: van de afdelingen water en ruimtelijke inrichting tot wonen en gezondheid. Verder is de handleiding niet alleen handig voor niet-deskundigen, maar ook voor experts. Is er binnen je gemeente een bodemexpert aanwezig? Dan is het raadzaam om hem of haar te betrekken bij het verzamelen en interpreteren van de gegevens.

Delen via: