Vitaal & Kwetsbaar op Kennisportaal Klimaatadaptatie

We ontwikkelen klimaatportalen

Klant
Plaats
Tijd
Meer weten
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nederland
2020

Stel dat het netwerk van elektriciteit, drinkwater of snelwegen uitvalt door extreem weer: dan hebben we een groot probleem. Dit soort belangrijke functies kunnen kwetsbaar zijn voor overstroming, wateroverlast, droogte en hitte, en ze heten daarom vitaal en kwetsbaar. Samen met Deltares, Arcadis, Royal HaskoningDHV en de Universiteit Twente hebben we verkend hoe je beoordeelt in hoeverre vitale en kwetsbare functies goed beschermd zijn en wat er nodig is om ze beter te beschermen. De resultaten hebben we verwerkt in een dossier op het Kennisportaal Klimaatadaptatie.

 

 

 

 

Menno van Bijsterveldt weet alles over dit project

Wat was het doel van het onderzoek?

Vitale en kwetsbare functies worden vaak niet genoeg meegenomen in stresstesten en risicodialogen in de regio. Het doel van dit verkennend onderzoek was om een overzicht te krijgen van de ervaringen en methodes die er zijn met de bescherming van vitale en kwetsbare functies. Wat gaat er goed in de huidige aanpak en wat kan beter? Op basis daarvan konden we ook tips en valkuilen formuleren voor overheden en netwerkbeheerders die met vitale en kwetsbare functies aan de slag willen gaan. Om een overzicht van de ervaringen en methodes te krijgen, hebben we de beschikbare kennis uit pilots, projecten en literatuur verzameld, geordend en samengevat.

Wat was onze rol?

Onze partners in dit project hebben het verkennende onderzoek gedaan. Wijzelf hebben steeds meegelezen en advies gegeven over de aanlevering van teksten in een duidelijke structuur. We hebben de informatie samengevat, vereenvoudigd en gestructureerd tot begrijpelijke teksten voor op de website. Dit alles natuurlijk steeds in overleg met de andere partijen.

Wat vind je in het kennisdossier?

Het kennisdossier geeft een overzicht van de kennis en ervaring die is opgedaan met de bescherming van vitale en kwetsbare functies: Welke methoden bestaan er om vast te stellen of vitale en kwetsbare functies beter beschermd moeten worden? Wat voor ervaringen zijn er opgedaan? Wat is er nodig om met de bescherming van vitale en kwetsbare functies aan de slag te gaan? Daarnaast vind je informatie over hoe de bescherming van vitale en kwetsbare functies is georganiseerd: wat zijn de rollen van verschillende overheden en andere partijen, en welke samenwerkingen zijn er? We hebben ook aandachtspunten geformuleerd voor verschillende doelgroepen, er staan voorbeelden in van verschillende cases en pilotprojecten, en je vindt er een stappenplan dat overheden kunnen gebruiken.

Wat staat er in het stappenplan?

Om vitale en kwetsbare functies te beschermen, is het nodig om verschillende stappen te doorlopen. We hebben daarom een stappenplan ontwikkeld, met per stap een uitleg, methodes en praktijkvoorbeelden. Centraal in de stappen staat een risicogestuurde aanpak. In de tweede stap bepaal je bijvoorbeeld wat de impact is als een belangrijke functie uitvalt. Elke stap levert je risico-informatie op die je kunt afwegen en waarmee je uiteindelijk beslissingen kunt nemen om vitale en kwetsbare functies te versterken. De stappen voor Vitaal en Kwetsbaar kun je deels vergelijken met de stresstest, risicodialoog en uitvoeringsagenda van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, zoals je in de figuur hieronder kunt zien.

Meer informatie

Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma NKWK Klimaatbestendige Stad. Het resultaat van dit verkennend onderzoek vind je in het kennisdossier Vitaal & Kwetsbaar op het Kennisportaal Klimaatadaptatie.

Wat was het doel van het onderzoek?

Vitale en kwetsbare functies worden vaak niet genoeg meegenomen in stresstesten en risicodialogen in de regio. Het doel van dit verkennend onderzoek was om een overzicht te krijgen van de ervaringen en methodes die er zijn met de bescherming van vitale en kwetsbare functies. Wat gaat er goed in de huidige aanpak en wat kan beter? Op basis daarvan konden we ook tips en valkuilen formuleren voor overheden en netwerkbeheerders die met vitale en kwetsbare functies aan de slag willen gaan. Om een overzicht van de ervaringen en methodes te krijgen, hebben we de beschikbare kennis uit pilots, projecten en literatuur verzameld, geordend en samengevat.

Wat was onze rol?

Onze partners in dit project hebben het verkennende onderzoek gedaan. Wijzelf hebben steeds meegelezen en advies gegeven over de aanlevering van teksten in een duidelijke structuur. We hebben de informatie samengevat, vereenvoudigd en gestructureerd tot begrijpelijke teksten voor op de website. Dit alles natuurlijk steeds in overleg met de andere partijen.

Wat vind je in het kennisdossier?

Het kennisdossier geeft een overzicht van de kennis en ervaring die is opgedaan met de bescherming van vitale en kwetsbare functies: Welke methoden bestaan er om vast te stellen of vitale en kwetsbare functies beter beschermd moeten worden? Wat voor ervaringen zijn er opgedaan? Wat is er nodig om met de bescherming van vitale en kwetsbare functies aan de slag te gaan? Daarnaast vind je informatie over hoe de bescherming van vitale en kwetsbare functies is georganiseerd: wat zijn de rollen van verschillende overheden en andere partijen, en welke samenwerkingen zijn er? We hebben ook aandachtspunten geformuleerd voor verschillende doelgroepen, er staan voorbeelden in van verschillende cases en pilotprojecten, en je vindt er een stappenplan dat overheden kunnen gebruiken.

Wat staat er in het stappenplan?

Om vitale en kwetsbare functies te beschermen, is het nodig om verschillende stappen te doorlopen. We hebben daarom een stappenplan ontwikkeld, met per stap een uitleg, methodes en praktijkvoorbeelden. Centraal in de stappen staat een risicogestuurde aanpak. In de tweede stap bepaal je bijvoorbeeld wat de impact is als een belangrijke functie uitvalt. Elke stap levert je risico-informatie op die je kunt afwegen en waarmee je uiteindelijk beslissingen kunt nemen om vitale en kwetsbare functies te versterken. De stappen voor Vitaal en Kwetsbaar kun je deels vergelijken met de stresstest, risicodialoog en uitvoeringsagenda van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, zoals je in de figuur hieronder kunt zien.

Meer informatie

Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma NKWK Klimaatbestendige Stad. Het resultaat van dit verkennend onderzoek vind je in het kennisdossier Vitaal & Kwetsbaar op het Kennisportaal Klimaatadaptatie.

Delen via: