Stedelijke waterkwaliteit op Kennisportaal Klimaatadaptatie

We ontwikkelen klimaatportalen

Klant
Plaats
Tijd
Meer weten
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nederland
2021

Welke gevolgen kan klimaatverandering hebben op de kwaliteit van stedelijk oppervlaktewater? In opdracht van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) heeft een consortium van een aantal kennisinstellingen waaronder het RIVM hier onderzoek naar gedaan. Wij hebben aan het project bijgedragen door de resultaten van het onderzoek te verwerken tot een online kennisdossier op het Kennisportaal Klimaatadaptatie.

Menno van Bijsterveldt weet alles over dit project

Wat was het doel van het onderzoek?

Het doel van het onderzoek was om gemeenten en waterschappen te helpen beter inzicht te krijgen in de effecten van klimaatverandering én van adaptatiemaatregelen op de stedelijke waterkwaliteit. Met ‘waterkwaliteit’ wordt zowel de ecologische kwaliteit als de gebruikskwaliteit van het water bedoeld:

  • De ecologische kwaliteit van oppervlaktewater kan veranderen door fysische of chemische veranderingen van het water, zoals verzilting of een toename van microverontreinigingen. De ecologische waterkwaliteit kan ook veranderen doordat het leven in het water verandert.
  • Als de ecologische waterkwaliteit verandert, heeft dat vaak ook effect op de gebruikskwaliteit. In de zomer kan het water bijvoorbeeld minder geschikt raken voor zwemmen, doordat er vaker blauwalg in voorkomt. En verzilt water is minder geschikt voor industrieel gebruik en de irrigatie van stedelijk groen.

Wat was onze rol?

Het consortium wilde de resultaten uit het onderzoeksrapport ‘Stedelijke Waterkwaliteit, Klimaat en Adaptatie’ graag ontsluiten op het Kennisportaal Klimaatadaptatie. Het RIVM heeft ons gevraagd om hen daarbij te helpen. We hebben de informatie samengevat, vereenvoudigd en gestructureerd tot begrijpelijke teksten op de website. Dit alles natuurlijk steeds in overleg met het consortium.

Wat vind je in het kennisdossier?

In het kennisdossier ‘Stedelijke waterkwaliteit’ kun je lezen welke gevolgen klimaatverandering kan hebben op de kwaliteit van stedelijk oppervlaktewater. Die gevolgen worden ook in beeld gebracht met visualisaties. Verder lees je in het dossier waar je op moet letten bij de aanleg en het beheer van verschillende adaptatiemaatregelen, om te voorkomen dat ze de waterkwaliteit verslechteren. En je kunt via het dossier een tabel downloaden met mogelijke maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Tot slot staan er adviezen in aan gemeenten en waterschappen, en aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

Interactieve visualisatie

In het dossier vind je twee visualisaties: één over de ecologische kwaliteit en één over de gebruikskwaliteit. De visualisaties tonen in één overzichtelijk beeld de verschillende gevolgen van klimaatverandering. De visualisatie over de ecologische kwaliteit is interactief: als je op een gevolg klikt, verschijnt er een korte toelichting. Daarin kun je doorklikken als je meer over het onderwerp wilt lezen.

Wat was het doel van het onderzoek?

Het doel van het onderzoek was om gemeenten en waterschappen te helpen beter inzicht te krijgen in de effecten van klimaatverandering én van adaptatiemaatregelen op de stedelijke waterkwaliteit. Met ‘waterkwaliteit’ wordt zowel de ecologische kwaliteit als de gebruikskwaliteit van het water bedoeld:

  • De ecologische kwaliteit van oppervlaktewater kan veranderen door fysische of chemische veranderingen van het water, zoals verzilting of een toename van microverontreinigingen. De ecologische waterkwaliteit kan ook veranderen doordat het leven in het water verandert.
  • Als de ecologische waterkwaliteit verandert, heeft dat vaak ook effect op de gebruikskwaliteit. In de zomer kan het water bijvoorbeeld minder geschikt raken voor zwemmen, doordat er vaker blauwalg in voorkomt. En verzilt water is minder geschikt voor industrieel gebruik en de irrigatie van stedelijk groen.

Wat was onze rol?

Het consortium wilde de resultaten uit het onderzoeksrapport ‘Stedelijke Waterkwaliteit, Klimaat en Adaptatie’ graag ontsluiten op het Kennisportaal Klimaatadaptatie. Het RIVM heeft ons gevraagd om hen daarbij te helpen. We hebben de informatie samengevat, vereenvoudigd en gestructureerd tot begrijpelijke teksten op de website. Dit alles natuurlijk steeds in overleg met het consortium.

Wat vind je in het kennisdossier?

In het kennisdossier ‘Stedelijke waterkwaliteit’ kun je lezen welke gevolgen klimaatverandering kan hebben op de kwaliteit van stedelijk oppervlaktewater. Die gevolgen worden ook in beeld gebracht met visualisaties. Verder lees je in het dossier waar je op moet letten bij de aanleg en het beheer van verschillende adaptatiemaatregelen, om te voorkomen dat ze de waterkwaliteit verslechteren. En je kunt via het dossier een tabel downloaden met mogelijke maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Tot slot staan er adviezen in aan gemeenten en waterschappen, en aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

Interactieve visualisatie

In het dossier vind je twee visualisaties: één over de ecologische kwaliteit en één over de gebruikskwaliteit. De visualisaties tonen in één overzichtelijk beeld de verschillende gevolgen van klimaatverandering. De visualisatie over de ecologische kwaliteit is interactief: als je op een gevolg klikt, verschijnt er een korte toelichting. Daarin kun je doorklikken als je meer over het onderwerp wilt lezen.

Delen via: