Steden leren risico’s vertalen naar maatregelen met de Action Identification Module

We geven trainingen over klimaatadaptatie

Klant
Plaats
Tijd
Meer weten
C40 Climate Leadership Group
Wereldwijd
2020

C40 Cities helpt 96 steden in de wereld om een Climate Action Plan op te stellen. Onderdeel daarvan is om je stad te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Om steden daarbij te helpen, hebben we twee modules voor C40 Cities ontwikkeld. Eén van deze modules is de Adaptation Action Identifaction Module (AIM). Deze AIM helpt steden om de risico’s uit de Climate Risk Assessment te vertalen naar maatregelen. Hieronder lees je meer over deze module.

Felix van Veldhoven weet alles over dit project

Wat leer je in de module?

In de AIM leren adviseurs hoe ze samen met alle betrokken partijen tot gedeelde ambities en daarbij passende adaptatiemaatregelen komen. De module is een logisch vervolg op de Rapid CRA Module, waarin je leert hoe je een Climate Risk Assessment uitvoert. In de AIM doorloop je drie stappen:

  1. Analyse: Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de Key Climate Risks uit het Climate Risk Assessment? Daarbij kijken de deelnemers zowel naar het natuurlijke als het sociaal-economische systeem van de stad.
  2. Ambitie: Wat zijn de gezamenlijke ambities voor de stad? Hoe zou je willen dat de stad omgaat met de gevolgen van klimaatverandering? De module onderscheidt drie ambitieniveaus.
  3. Actie: Wat kun je doen om de stad tegen klimaatrisico’s te beschermen? Elke deelnemer schrijft acties op, waarna alle deelnemers de opgeschreven acties een score geven. Daarna gaan ze samen dieper in op de acties met de hoogste score. Kun je de actie bijvoorbeeld combineren met andere belangrijke opgaven? Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering, wat voor type actie is het, op welke termijn moet hij worden uitgevoerd?

 

Wat is C40 Cities?

C40 Cities is een netwerk van 96 grote steden in de wereld. Dit netwerk helpt die steden om een Climate Action Plan op te stellen en zo de doelstellingen van het Parijs-akkoord te halen. Dit plan stimuleert de steden om de uitstoot van C02 terug te dringen en zo de opwarming van de aarde te beperken. Tegelijk stimuleert het ze om de inwoners te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Een onderdeel van een Climate Action Plan is daarom ook een Qualitative Climate Risk Assessment.

Wat leer je in de module?

In de AIM leren adviseurs hoe ze samen met alle betrokken partijen tot gedeelde ambities en daarbij passende adaptatiemaatregelen komen. De module is een logisch vervolg op de Rapid CRA Module, waarin je leert hoe je een Climate Risk Assessment uitvoert. In de AIM doorloop je drie stappen:

  1. Analyse: Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de Key Climate Risks uit het Climate Risk Assessment? Daarbij kijken de deelnemers zowel naar het natuurlijke als het sociaal-economische systeem van de stad.
  2. Ambitie: Wat zijn de gezamenlijke ambities voor de stad? Hoe zou je willen dat de stad omgaat met de gevolgen van klimaatverandering? De module onderscheidt drie ambitieniveaus.
  3. Actie: Wat kun je doen om de stad tegen klimaatrisico’s te beschermen? Elke deelnemer schrijft acties op, waarna alle deelnemers de opgeschreven acties een score geven. Daarna gaan ze samen dieper in op de acties met de hoogste score. Kun je de actie bijvoorbeeld combineren met andere belangrijke opgaven? Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering, wat voor type actie is het, op welke termijn moet hij worden uitgevoerd?

 

Wat is C40 Cities?

C40 Cities is een netwerk van 96 grote steden in de wereld. Dit netwerk helpt die steden om een Climate Action Plan op te stellen en zo de doelstellingen van het Parijs-akkoord te halen. Dit plan stimuleert de steden om de uitstoot van C02 terug te dringen en zo de opwarming van de aarde te beperken. Tegelijk stimuleert het ze om de inwoners te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Een onderdeel van een Climate Action Plan is daarom ook een Qualitative Climate Risk Assessment.

Partners

Delen via: