Adaptatiepiramide voor Hoogheemraadschap van Delfland

Infographic toont piramidemodel met natuurlijke veerkracht als fundament

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
Hoogheemraadschap van Delfland
Delfland
2023

Adaptatiepiramide voor Hoogheemraadschap van Delfland

Infographic toont piramidemodel met natuurlijke veerkracht als fundament

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Hoogheemraadschap van Delfland
Delfland
2023

Het Hoogheemraadschap van Delfland is partner in ons Monitoring Lab Klimaatadaptatie. Binnen dit waterschap heerst sterk het gevoel dat klimaatverandering vraagt om een transitie. Een transitie naar herstel van de natuurlijke veerkracht van het watersysteem. Maar hoe maak je inzichtelijk of je al goed op weg bent richting deze transitie? Delfland heeft ons gevraagd om een infographic te maken die laat zien hoever Delfland op koers ligt richting het klimaat- en toekomstbestendig maken van haar gebied. Een infographic waarmee ze haar visie op de natuurlijke veerkracht van het water- en bodemsysteem op een visueel aantrekkelijke manier kan presenteren aan de bestuurders van Delfland.

Hasse Goosen weet alles over dit project

Wat laat de infographic zien?

Om aandacht te vragen voor het herstel van natuurlijke veerkracht hebben we voor dit project de adaptatiepiramide bedacht. Deze piramide legt uit dat natuurlijke veerkracht de basis vormt van je systeem. En ook dat het op termijn niet houdbaar is om allerlei technische maatregelen te nemen die eigenlijk niet op de juiste plek liggen. Hoe breder die basis is van natuurlijke veerkracht, des te minder hoef je te investeren in technische maatregelen. Het bovenste deel van de piramide laat zien dat je altijd voor een deel ook moet accepteren dat de extremen groter worden. Daarom is het ook belangrijk om mensen er bewust van te maken dat we met bepaalde risico’s moeten leren leven.

Wat is onze rol in het project?

We hebben het project samen met SWECO uitgevoerd: SWECO heeft gesprekken gevoerd met verschillende mensen binnen het waterschap. Wij hebben de infographic ontwikkeld. We hebben daarbij gebruik gemaakt van kennis en ervaring in andere monitoringsprojecten. En samen met SWECO en het waterschap hebben we gewerkt aan een bondige tekst bij de infographic.

Wat gebeurt er met de infographic?

De infographic is als folder gedrukt en onder andere aan de nieuwe bestuurders van Delfland uitgereikt. Wij werken het concept van de adaptatiepiramide nu verder uit. Ook in het Monitoring Lab gaan we verder met dit concept: met onze partners Vallei en Veluwe, gemeente Dordrecht, Ede en Apeldoorn willen we dit concept zo doorontwikkelen dat het op termijn de basis kan vormen voor een monitoringssystematiek. Het idee is dat deze systematiek niet alleen inzicht biedt in wat en hoeveel er gebeurt, maar ook in de manier waarop we bezig zijn: worden water en bodem leidend? Bouwen we aan natuurlijke veerkracht of zijn we vooral pleisters aan het plakken?

Wat laat de infographic zien?

Om aandacht te vragen voor het herstel van natuurlijke veerkracht hebben we voor dit project de adaptatiepiramide bedacht. Deze piramide legt uit dat natuurlijke veerkracht de basis vormt van je systeem. En ook dat het op termijn niet houdbaar is om allerlei technische maatregelen te nemen die eigenlijk niet op de juiste plek liggen. Hoe breder die basis is van natuurlijke veerkracht, des te minder hoef je te investeren in technische maatregelen. Het bovenste deel van de piramide laat zien dat je altijd voor een deel ook moet accepteren dat de extremen groter worden. Daarom is het ook belangrijk om mensen er bewust van te maken dat we met bepaalde risico’s moeten leren leven.

Wat is onze rol in het project?

We hebben het project samen met SWECO uitgevoerd: SWECO heeft gesprekken gevoerd met verschillende mensen binnen het waterschap. Wij hebben de infographic ontwikkeld. We hebben daarbij gebruik gemaakt van kennis en ervaring in andere monitoringsprojecten. En samen met SWECO en het waterschap hebben we gewerkt aan een bondige tekst bij de infographic.

Wat gebeurt er met de infographic?

De infographic is als folder gedrukt en onder andere aan de nieuwe bestuurders van Delfland uitgereikt. Wij werken het concept van de adaptatiepiramide nu verder uit. Ook in het Monitoring Lab gaan we verder met dit concept: met onze partners Vallei en Veluwe, gemeente Dordrecht, Ede en Apeldoorn willen we dit concept zo doorontwikkelen dat het op termijn de basis kan vormen voor een monitoringssystematiek. Het idee is dat deze systematiek niet alleen inzicht biedt in wat en hoeveel er gebeurt, maar ook in de manier waarop we bezig zijn: worden water en bodem leidend? Bouwen we aan natuurlijke veerkracht of zijn we vooral pleisters aan het plakken?

Partner

Delen via: